سبدگردانی | حسابهای بانکی | مدیریت کیفیت | معاملات بر خط | صندوق مشاع | مشتريان | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
درباره ما

مشخصات مديران :
· رييس هيات مديره : آقاي فروغی فر
· نايب رئيس و عضو موظف هيات مديره : آقاي حسین  حمزه پوری
· مدير عامل و عضو هيات مديره : آقاي حمید بنائیان
· عضو هيات مديره : آقاي سعيد خدامرادي
· عضو هيات مديره : آقاي محمد  جواد بهزادی
· مدير مالي و اداري : آقاي مهدي صالحي راد
· مدير عمليات اوراق بهادار : آقاي محمد جواد بهزادي
· مدير واحد كالايي : آقاي سيد محمود حسيني پور
· مدير واحد تحقيق و مشاوره و ابزارهاي مالي : آقاي ابوالفضل لطفی آرباتان

شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما